Obchodní podmínky

Níže uvádíme obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.nasebydlo.cz, jehož majitelé Soňa a Tomáš Vítovi se nacházejí a tvoří na adrese Roškopov č.p. 90, 507 91 pošta Stará Paka, Česká Republika, IČO:67451071.
(dále jen „naše bydlo“, „zhotovitel“, „prodávající“)

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku na www.nasebydlo.cz (dále jen „kupující„).

Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (naše bydlo) a jeho zákazníků (kupujících).

Veškerá naše tvorba je jedinečná a neopakovatelná. Jedná se o ruční tvorbu, tvořenou i na základě vašeho přání. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky ohledně nákupu, budeme rádi, když nás budete kontaktovat na dilna@nasebydlo.cz

Zaplacením objednávky keramického výrobku, kurzu nebo workshopu souhlasí zákazník s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi.

2. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou nebo e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.

3. O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

 

Dodací podmínky

1. Platbu za zboží hradí zákazník předem na bankovní účet prodávajícího a to nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky, pokud se s prodávajícím nedomluví jinak. Při osobním předání je možná platba v hotovosti.

2. Prodávající odešle kupujícímu zboží po přijetí částky na účet nejpozději do 5 dnů, pokud nejde o tvorbu na zakázku nebo se s nakupujícím nedomluví jinak.  V případě osobního odběru proběhne předání dle dohody.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po uhrazení kupní ceny s jeho převzetím.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží vyrobeno specificky dle jeho přání. Zboží je zasíláno až po předchozím vyfotografování hotového díla a jeho odsouhlasení objednatelem.

3. Dojde-li ke zrušení objednávky na tvorbu na zakázku během procesu její tvorby, záloha ve výši 50 % je nevratná. 

4. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce informovat elektronickou poštou.

5. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít (doporučujeme pojistit).

6. Pokud zboží k nám zpět přijde poškozené, budeme odesílatele neprodleně informovat a uplatňovat reklamační řízení. Do té doby nemůže probíhat vyřízení zrušení objednávky.

7. Při vrácení zboží zpět prodejci ho není možné zasílat na dobírku.

8. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.

9. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

 

Reklamace a přeprava

1. Ke každé objednávce je kupujícímu vystaven doklad, který naleznete v elektronické podobě u své objednávky. 

2. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. 

3. Zasílané zboží je dopravcem pojištěno, dopravce odpovídá za zboží, které přijde poškozené, pokud budou dodrženy reklamační podmínky dopravce.

4. Všechna naše tvorba je bezpečně a řádně zabalena tak, aby přečkala přepravu bez poškození, nicméně se jedná o zboží, které je náchylné k poškození během přepravy, kdy za špatné zacházení během přepravy nemůžeme ručit. Eliminujeme tyto problémy dokonalým zabalením a volbou optimálního dopravce.

5. Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. V případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky a poškozenou zásilku zevně i uvnitř (poškozené zboží) vyfoťte. Na argumenty dopravce o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře. Je to vaše právo a jeho povinnost.

6. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do následujícího dne ode dne doručení zboží nebo vzniku škody na e-mailu: dilna@nasebydlo.cz s přiložením vyplněného reklamačního listu, vč. fotografií přepravního štítku, zevního balení v případě poškození a poškozeného zboží a my podnikneme nezbytné kroky k nápravě.  Reklamace má být přepravcem vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění a budeme Vás o jejím rozhodnutí okamžitě informovat. Pokud www.nasebydlo.cz vaší žádosti vyhoví, platí následující:

a) situace může být řešena dodatečným zasláním poškozené části

b) v případě zasílání zboží zpět musí být toto v nepoškozeném obalu

c) zboží nesmí být použité nebo poškozené

d) zboží musí být kompletní včetně příslušenství

e) zboží musí být zasláno pojištěné

f) zboží nesmí být zaslané na dobírku, v tomto případě nebude převzato

g) dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to v termínu 30 dnů od data odstoupení

h) dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží

 

7. Prodávající nese odpovědnost za zásilky do momentu předání přepravní společnosti. Po předání zásilek přepravní společnosti bude kupujícímu zaslán informační e-mail s číslem zásilky a odkazem, na kterém je možné zásilku sledovat.

8. Pokud si kupující zásilku nepřevezme a dodatečně si ji přeje poslat znovu, je nutné, aby uhradil nové poštovné. O termínu odesílání zásilky je kupující včas srozuměn a naše bydlo čeká na souhlas možnosti expedování. Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží

 

 

 

Záruční podmínky

Odpovědnost na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení dodavatele) bude toto zboží či jeho část vyměněno.

K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude čisté, tak aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny.

 

Poškození zboží vlivem častého používání

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním či nevhodným zacházením. Kratší životnost výrobku vlivem častého či nevhodného používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Platba

Www.nasebydlo.cz přijímá platby v českých korunách či eurech. Všechny objednávky jsou zasílány až po jejich uhrazení. Na území ČR event. akceptujeme zaslaní zboží na dobírku, ovšem až po předchozí úhradě dopravy vč. poplatku za dobírku (např. sazebník společnosti Úsporný balík: 30,-Kč za službu Dobírka + 0,5 % z výše dobírky). Tvorba dle fota na zakázku započne po uhrazení nevratné zálohy ve výši 50 %.

 

Ceny a cenové kategorie

Ceny uvedené na e-shopu jsou vždy aktuální a platné. U produktu je uváděna cena včetně DPH.  Při zvýšení nákladů na výrobu tvorby (cena energie na výpaly, zvýšení cen glazur, engob, komponentů atp.) je cena u produktu zvýšena. Sleva může být jednorázová, krátkodobá či dlouhodobá. 

V případě individuálního přání  (vyšší či složitější produkt než jak je uvedeno) je cena dle předchozí dohody navýšena a k naplnění objednávky dojde až po souhlasu zákazníkem.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na dilna@nasebydlo.cz

Aktualizace obchodních podmínek 01.01.2024.